Föreläsare 8 feb 2018

 
Pedersen_186x200.png

kRISTIAN pEDERSEN,
advokat

Kristian är expert inom offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna. Han är författare till böckerna Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling och Upphandlingens grunder.

annakarin_200x200.png

Anna-Karin Berglund,
rättssakkunnig

Anna-Karin är rättssakkunnig på Justitiedepartementets enhet för fastighetsrätt och associationsrätt. Hon är assessor från Svea hovrätt och har också arbetat på advokatbyrå och vid Stockholms universitet.

Debora Eriksson2.png

Debora Eriksson, 
Advokat

Debora har över 5 års erfarenhet inom företagsbeskattning. Hon arbetar primärt med fastighetsbolag, fastighetsfonder, och övriga större fastighetsägare vid transaktioner och löpande rådgivning.

 
Emma-Eriksson-186x200_round.png

Emma Eriksson, 
Advokat

Emma har arbetat med fastighetsrättsliga frågor på advokatbyrå i över tio år. Hon arbetar framförallt med arrenden, fastighetsbildning och exploatering. Emma är flitigt anlitad som lärare och skribent.

Susanne-Falk.png

susanne falk,
advokat

Susanne har 17 års erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor, bl.a. som bolagsjurist och advokat. Hon arbetar I dag företrädesvis med fastighetstransaktioner.

Olof_Graner.png

Olof Graner, 
Civilingenjör

Olof har 15 års erfarenhet komplicerade fastighetsbildningsåtgärder, med fokus på 3D och innerstadsproblemtiken. Han är i dag fastighetsrättslig expert vid utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.

 
Carolina-Gustavsson.png

Carolina Gustavsson, 
Advokat

Carolina har ett förflutet som domare, bl.a. på mark- och miljödomstolen och i hovrätten. Hon jobbar sedan 2011 som advokat, företrädesvis med miljö- och fastighetsrätt. 

erik_200x200.png

Erik Hällströmer, 
kansliråd

Erik är kansliråd på Justitiedepartementets enhet för fastighetsrätt och associationsrätt. Han har sin bakgrund som assessor på Svea hovrätt.

mikael_Lowhagen.png

Mikael Löwhagen, 
jurist

Mikael har drygt 27 års erfarenhet av företagsbeskattning och är specialiserad på struktur- och transaktionsrådgivning för bolag inom fastighetsbranschen.

 
Barbro_Julstad.png

Barbro Julstad, 
Teknologie doktor

Barbro är teknologie doktor i fastig­hetsrätt från KTH. Hon har som lärare, chef för den fastighetsrättsliga staben på Lantmäteriet och genom deltagande i olika statliga utredningar förvärvat en både bred och djup kunskap inom det fastig­hetsrättsliga området.

Fredrik-Mattsson_200x200.png

Fredrik Mattsson, 
jurist

Fredrik arbetar som momskonsult och är rådgivare i alla typer av momsfrågor som rör fastigheter.

kristina_thimberg_186x200_round.png

Kristina Thimberg,
Civilingenjör

Kristina är expert på fastighetsbildning, fastighetsrättsliga frågor och plangenomförande. Hon har arbetat med alla typer av förrättningar i stadsmiljö och på landsbygden, även 3D-fastighetsbildning

 
Ola-Thored.png

Ola Thored, 
Advokat

Ola har arbetat med fastighetsrättsliga frågor i drygt närmare tio år. Han är specialiserad mot entreprenad- och konsulträtt, samt är en flitigt anlitad föreläsare.

Tomas_Vesterlin.png

Tomas Vesterlin, 
Jurist och civilingenjör

Tomas har mer än 15 års samlad fastig­hetsrättslig erfarenhet från bl.a. Lantmäteriets fastighetsrättsliga stab och Justitiedepartementet. Han jobbar främst med utbildning och strategisk rådgivning.

Maria-Wideroth.png

Maria Wideroth, 
Advokat

Maria har 20 års erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor och jobbar i dag företrädesvis med fastighetstransaktioner och affärsjuridik.

 
Gustaf-Åkesson-200x200.png

Gustaf Åkesson, 
Advokat

Gustaf är specialiserad mot fastighetsrelaterad affärsjuridik och bistår bl.a. i samband med utveckling och överlåtelse av mark och fastigheter.