Programmet 2020 - Fastighetsrättsliga plockrätter

 

Precis som tidigare år kommer ämnena att omfamna hela det fastighetsrättsliga området, men med fokus på aktuella och särdeles heta frågor.

Programmet bestäms i detalj först mot vintern 2019, men vi kan redan nu konstatera att vi bl.a. kommer att ta upp dagvattnets juridiska utmaningar, inte minst vid planläggning och hantering av skyfall. Vidare kommer vi att ta upp den ständigt aktuella problematiken med värdering av bl.a. skoltomter och idrottsanläggningar vid markexploatering. De nygamla reglerna gräver som bekant hål i kommunernas kassor. Som vanligt tar vi också tempen på genomförandeavtalen, såsom markanvisnings- och exploateringsavtal, och kommer med en analys av läget. Till sist men inte minst kommer vi också att prata om hur januariavtalet omsätts i juridisk praktik.

Så även om programmet inte är klart kan vi ändå lova ett smörgåsbord av fastighetsrättsliga plockrätter på Fastighetsrättens dag STHLM 2020.

 

 

Kostnad för dagen är 7.400 kronor, exklusive moms
I priset ingår frukost, lunch, fika, dryck och snittar.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas per mail efter genomförd utbildning.